Djurtränarutbildning

Välkommen på

DJURTRÄNARUTBILDNING

Djurtränarutbildningen hos Häst- och Hundskolan är tänkt för dig som vill bli en riktigt duktig tränare med erfarenhet från olika djurarter! Den bygger på den förträffliga Canis klickertränarutbildning med inspiration av Ken Ramirez, Clive Wynne, Susan Friedman mfl.

Teori och praktik kommer att varvas.

 

Eftersom det är just en TRÄNARutbildning och inte enbart en teoretisk utbildning så läggs MYCKET tid på praktisk träning. Det spelar ingen roll hur duktig man är teoretisk om man inte får till det praktiskt och det är en färdighet som måste övas upp. Naturligtvis är det också svårt att bli en skicklig tränare också om man inte har en teoretisk förståelse för hur inlärning sker så det måste vi också ha med. Vi kommer också att titta på filmer samt filma vår träning.

 

För att få maximalt utbyte av kursen är det viktigt att du är positiv, engagerad och samarbetsinriktad eftersom mycket tid jobbas i grupp kring problemlösning och kreativitet.

Din inställning till djur, träning och samarbete är viktigare än dina tidigare tränaregenskaper. Praktiska och teoretiska uppgifter kommer att ges mellan tillfällena och sista tillfället kommer slutprov att hållas.

 

 

Utbildningen sträcker sig över ett halvår, med fem helgträffar.

Djurarter vi tränar är bl.a. häst, kanin, marsvin, fågel, jordekorre, praktekorre, fisk, hund men också några andra djur.

Max antal deltagare 6 st.

Pris: 2500 kr/helg

 

Boende ingår i kurspriset. Man kan behöva dela rum med annan.

Mat tar man med då det är enklare vad gäller olika dieter och allergier.

Kyl och frys finns samt spis och mikrovågsugn.

 

Innehåll (med reservarion för ändringar):

 

 

TRÄFF 1: Inlärning, shejping och kriterier.

 

Första träffens fokus är att forma beteenden och komma igång som djurtränare oavsett art. Vi går igenom vad inlärning är i allmänhet och vad kickerträning är i synnerhet. Vi lär oss de tyngdlagar som finns (positiv förstärkning, neg. förstärkning, pos. straff, neg. straff och utsläckning) när vi vill påverka beteenden och vilka konsekvenser olika redskapsval kan föra med sig.

Vi jobbar med free-shejping, targeting och provar det praktiskt på olika djurarter.

 

Inlärning och klickerträning

De fyra konsekvenserna för att förändra beteenden.

Timing, kriterier, förstärkningsfrekvens och förstärkningskvalité

Vad är grundfärdigheter

Jag som tränare.

Att träna olika djurarter - så lika men ändå olika.

Targeting - mycket mer än bara ”dutta”

Stationsträning

 

 

TRÄFF 2 Kriterier, loggföring och beteendeanalys.

 

Andra träffen blir det mycket praktisk träning. Vi jobbar vi med att effektivisera träningen genom att göra kriterieplaner och prova dem praktiskt. Att sätta kriterier och kunna justera dem upp och ned är det som gör att vår träning blir effektiv.

Vi går igenom hur man kan loggföra sin träning och provar det praktiskt.

 

Inlärningsvägen

Loggföring

80% regeln

Stratiegisk belöningsplacering.

LRS

Beteendeanalys - att alltid vara beredd.

 

 

TRÄFF 3: Signalkontroll och baklängeskedjning

 

miljösignal och verbal signal

att sätta beteenden på signal

poisoned que och dess påverkan på baklängeskedjning

baklängeskedjning

 

 

 

TRÄFF 4: Choice & Control och konceptträning.

Hur kan vi ge djuren mer kontroll och mer valmöjligheter och hur påverkar det individens välbefinnande.

Konceptträning

Modifier Cues

Match to Sample

Härmning

Yes target, start och stopp target m.m.

 

 

TRÄFF 5: Fortsatt konceptträning och choice and control, slutredovisning av hemuppgifter och slutprov.

 

Denna helg är det dags för redovisning vad vi gjort och tränat detta halvår. Detta sker muntligen med hjälp av filmer och praktiska visningar.

Kursdeltagarna kommer att få praktiska tränaruppgifter att lösa enskilt och i grupp.

 

 

 

Behind

THE SCENE

Här ser ni lite av vad vi pysslar med förutom gängse kursverksamhet.

Fiskträning: Danny simmar limbo.

 

Copyright @ All Rights Reserved